פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  1. דקורציה וחיפוי
  2. אלמנטים וסנטרים
  3. חופות
  4. אופנה
  5. עיצובי שטח
  6. פרחים ושזירה
  7. אלמנטים עתיקים ונחושת

שער כניסה

מידות חוץ ר. 3.6 מ' ג. 3.0 מ'
עץ לבן - מפתח פנים 2.8 מ'