פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  1. דקורציה וחיפוי
  2. אלמנטים וסנטרים
  3. חופות
  4. אופנה
  5. עיצובי שטח
  6. פרחים ושזירה

שער כניסה

מידות חוץ ר. 3.6 מ' ג. 3.0 מ'
עץ לבן - מפתח פנים 2.8 מ'